ERP

Doanh nghiệp của bạn sẽ chuyển đổi với ebizframe ERP

Dành thời gian

Với phần mềm ERP ebizframe, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, lập chiến lược, lập kế hoạch và phát triển

Kiểm soát
Giải pháp Hệ thống ERP hiện đại cho phép bạn kiểm soát và hiển thị tốt hơn tất cả các quy trình trong tổ chức của bạn.

Đi lên
Xử lý những thách thức lớn hơn, đạt được tầm cao mới và phát triển để trở thành một nhà lãnh đạo.

Rút phích cắm
Làm những gì bạn luôn muốn làm, vì bạn có nhiều thời gian rảnh hơn

Countries
Implementations
24
Hour Support

EBIZFRAME ERP

LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU TRONG TỰ ĐỘNG HÓA DOANH NGHIỆP

ebizframe Công ty ERP là một giải pháp tự động hóa doanh nghiệp hàng đầu trên khắp châu Phi, Trung Đông và Ấn Độ. Nó đã cho phép nhiều doanh nghiệp trên các ngành dọc khác nhau biến mình khỏi hoạt động trong môi trường không tích hợp với các đảo thông tin rải rác, thành các công ty toàn cầu, nhanh nhẹn và mạnh mẽ trong đó toàn bộ hoạt động được quản lý từ một địa điểm duy nhất.

ebizframe ERP cung cấp không chỉ là đa-tất cả mọi thứ (đa vị trí, đa công ty, đa ngôn ngữ, …) nhưng cũng hoàn toàn thiết bị Agnostic và SMAC (Social, Media, Analytics và Cloud) được kích hoạt. Hơn nữa, hệ thống ERP của ebizframe có quy trình làm việc do người dùng xác định, hoàn toàn được trang bị bảng điều khiển và có giao diện người dùng tuyệt vời, dễ sử dụng (Giao diện người dùng), từ đó mang lại hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đến một cấp độ hoàn toàn khác. Được hỗ trợ trên toàn cầu trực tiếp bởi người tạo ra nó, Eastern Software Systems, hệ thống phần mềm ebizframe ERP là một giải pháp ERP có khả năng cấu hình cao và đảm bảo hoàn vốn đầu tư nhanh chóng nhờ triển khai nhanh chóng và triển khai.

SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚNG TA
AFRICA : - Algeria - Botswana - Côte d’Ivoire - DRC - Ethiopia - Gambia - Ghana - Kenya - Liberia - Mali - Mauritius - Mozambique - Namibia - Nigeria - Rwanda - South Sudan - Tanzania - Uganda - Zambia MIDDLE EAST : Bahrain - Egypt - Iran - Kuwait - Oman - Qatar - UAE - Saudi Arabia - Turkey

Long Vi One Member Limited Company

Ebizframe Sales Partner for Vietnam

Visit Ebizframe Website Here

  • 02746511265
  • 0395945452
  • sales@long-vi.com